Categories
News

ใส่เครื่องมือการจัดฟันแบบใสขณะนอนหลับ เครื่องมือจะหลุดออกหรือไม่

ใส่เครื่องมือการจัดฟันแบบใสขณะนอนหลับ เครื่องมือจะหลุดออกหรือไม่ การดูแลรักษาความสะอาดของสุขภาพช่องปากและฟัน ถือเป็นเรื่องที่เราควรจะเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ ในตอนเด็กเราทุกคนถูกปลูกฝังในเรื่องของการทำความสะอาดฟันหลังตื่นนอนและก่อนเข้านอน หรือหลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ซึ่งการแปรงฟันหลังตื่นนอน ก็จะช่วยชะล้างทราบแบคทีเรียที่สะสมในระหว่างการนอนหลับของเราออกไป ทำให้เรามีปากที่สะอาด สดชื่นหลังตื่นนอน ยิ่งถ้าหากผู้ที่เข้ารับการจัดฟันด้วยแล้ว จะต้องยิ่งดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟันให้มากเป็นพิเศษ เพราะเครื่องมือการจัดฟันที่อยู่ภายในช่องปากของเรา อาจจะเป็นอุปสรรคในการทำความสะอาด ซึ่งเราอาจจะทำความสะอาดได้อย่างไม่เต็มที่