Categories
News

เด็กที่เข้ารับการจัดฟันเด็ก สามารถใช้น้ำยาบ้วนปากได้หรือไม่

เด็กที่เข้ารับการจัดฟันเด็ก สามารถใช้น้ำยาบ้วนปากได้หรือไม่ การทำความสะอาดช่องปากและฟัน สำหรับเด็กนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการที่เด็กดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ตั้งแต่ยังมีน้ำน้ำนมนั้น เป็นเรื่องที่ดี เพราะฟันน้ำนม ส่งผลต่อการขึ้นของฟันแท้

Categories
News

จัดฟันเด็ก เด็กเริ่มจัดฟันได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่

จัดฟันเด็ก เด็กเริ่มจัดฟันได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ การรักษาทันตกรรมก่อนการจัดฟันสำเด็ก หากลูกของคุณได้รับการรักษาจัดฟันตั้งแต่ฟันน้ำนม ไม่ได้หมายความว่ากระบวนการจัดฟันเสร็จสิ้นแล้ว การรักษาในช่วงที่เด็กมีฟันน้ำนมระยะแรกนั้น ไม่ได้ช่วยปรับปรุงลักษณะโครงหน้า แต่เพื่อสร้างสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีต่อสุขภาพฟันแท้ของเด็กที่จะเจริญเติบโตขึ้น โดยฟันน้ำนมอาจถูกจัดตำแหน่งใหม่เพื่อเป็นการวางพื้นที่สำหรับฟันแท้ที่จะขึ้นต่อมา ส่วนใหญ่แล้วจะมีการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันระยะที่สองต่อมา เมื่อฟันแท้ของเด็กขึ้นสมบูรณ์แล้วในช่วงวัยรุ่น

Categories
News

ใส่เครื่องมือการจัดฟันแบบใสขณะนอนหลับ เครื่องมือจะหลุดออกหรือไม่

ใส่เครื่องมือการจัดฟันแบบใสขณะนอนหลับ เครื่องมือจะหลุดออกหรือไม่ การดูแลรักษาความสะอาดของสุขภาพช่องปากและฟัน ถือเป็นเรื่องที่เราควรจะเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ ในตอนเด็กเราทุกคนถูกปลูกฝังในเรื่องของการทำความสะอาดฟันหลังตื่นนอนและก่อนเข้านอน หรือหลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ซึ่งการแปรงฟันหลังตื่นนอน ก็จะช่วยชะล้างทราบแบคทีเรียที่สะสมในระหว่างการนอนหลับของเราออกไป ทำให้เรามีปากที่สะอาด สดชื่นหลังตื่นนอน ยิ่งถ้าหากผู้ที่เข้ารับการจัดฟันด้วยแล้ว จะต้องยิ่งดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟันให้มากเป็นพิเศษ เพราะเครื่องมือการจัดฟันที่อยู่ภายในช่องปากของเรา อาจจะเป็นอุปสรรคในการทำความสะอาด ซึ่งเราอาจจะทำความสะอาดได้อย่างไม่เต็มที่